Aktuálně


17.06.2010 Reportáž: Den Zemědělce 2010
15.6.2010 Kámen u Pelhřimova - největší koncentrace zemědělců a zemědělské techniky v republice.
05.05.2008 Japonský přípravek na evropská pole
Ke zvyšování produkce na orné půdě vedou dvě cesty. Stávající výměru lze buď rozšířit, nebo na ní využívat nové postupy při pěstování. Příkladem může být hnojivý přípravek pod názvem Pentakeep od japonské společnosti.
01.02.2008 Akce - Exkurze ve výrobním závodě
Pro významné partnery společnosti RYJO s.r.o. jsme připravili možnost zůčastnit se jedinečné exkurze do výrobních závodů v japonsku!

Japonský přípravek na evropská pole

2008-05-05
Ke zvyšování produkce na orné půdě vedou dvě cesty. Stávající výměru lze buď rozšířit, nebo na ní využívat nové postupy při pěstování. Příkladem může být hnojivý přípravek pod názvem Pentakeep od japonské společnosti.

Japonská firma Cosmo Oil Co., ltd. se řadí mezi největší japonské společnosti zabývající se zpracováním surového oleje, jeho následným prodejem a distribucí konečnému zákazníkovi. Přestože společnost je orientována na ropný průmysl, její aktivity, především výzkum, zasahují i do oblasti zemědělství.
Dceřiná společnost firmy Cosmo Oil., ltd., Cosmo Seiwa Agriculture Co., ltd., uvedla na trh sérii nového hnojivového kapalného přípravku Pentakeep – V, Pentakeep Super a Pentakeep G. Hlavní účinnou složkou roztoku je 5-amino-levulová kyselina (ALA), která je předchůdcem chlorofilu a rostlinného barviva. V rostlinách je vyprodukována fotosyntetickou bakterií. Tato chemická sloučenina je nezbytným zdrojem pro zvýšení chlorofylové biosyntézy, zlepšuje kapacitu fotosyntézy, má vliv na temnostní dýchání rostlin a rozšiřuje skulinu průduchů. Tento vliv ALA se pozitivně projevuje na zvýšení výnosu plodiny, zkrácení vegetační doby a zvýšení obsahu cukru v plodech. Aplikací roztoku se výrazně zvyšuje odolnost rostliny ke stresu z prostředí, jako jsou nízké teploty, zasolená zemina nebo nedostatek světla. Pozitivně podporuje účinek hnojiva – jeho přijetí rostlinou kořenem nebo listem.
Všechny tyto aspekty mají přímý vliv na zdravý vývoj rostliny ve všech jejích růstových fázích. Přípravek také vyrovnává nerovnováhu mezi makroživinami a mikroživinami, které jsou dostupné pro rostliny v závislosti na půdním pH.

Evropské setkání
Z důvodu dalšího výzkumu a zdokonalování současné řady hnojivého roztoku Pentakeep přistoupila společnost Cosmo Seiwa AgricultureCo., ltd., k jeho testování za hranicemi Japonska, zejména v Evropě a USA.
Jednou z forem komunikace mezi členy společnosti a zástupci jednotlivých zemí, kteří zajišťují jak distribuci přípravku, tak i jeho testování, jsou semináře. Poslední setkání evropských zástupců se uskutečnilo i v České republice v rámci dvoudenního semináře.

Pozitivní zjištění
Zástupci zúčastněných zemí prezentovali své výsledky testování přípravku formou přednášek. Pomocí grafů a srovnávacích tabulek seznámily posluchače se zjištěnými poznatky. Účinnost přípravku není ovlivněna pouze na zvoleném typu Pentakeep a jeho koncentraci, ale i době a způsobu jeho aplikace, na technologickém pěstování dané plodiny, půdních a klimatických podmínkách a kombinaci s ostatními hnojivy.
V České republice prováděl testování přípravku ÚKZUZ – odbor hnojiv a půdy v Brně, který se zaměřil na účinek hnojiva na kvalitativní vlastnosti rajčat. Ověřování hnojiva se provádělo podle schváleného metodického pokynu v rámci registračního řízení hnojiva v České republice. Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., ověřovala účinnost přípravku Pentakeep Super na keříčkovém rajčeti Orbit pěstovaném v nádobách s lehkou písčitou zeminou, obohacenou o hnojivo NPK ve standardní dávce doporučené pro rajčata. Z výsledků se potvrdilo, že aplikací roztoku se zvýšil nejenom výnos plodů o čtyři procenta, ale i obsah jejich sušiny o 6,5 procenta, cukru a vitaminu C. Přínosem je i zjištění sníženého množství nitrátů o 14,2 procent a u rostlin ošetřených přípravkem.
Zemědělská univerzita Poznan v Polsku testovala přípravek na třešních, odrůdě Schneider. Listová aplikace přípravku ovlivnila nejenom výnos o 4,5 procenta, ale i velikost plodů, která přispívá ke zvýšení jejich prodeje.
Katedra okrasného zahradnictví zemědělské univerzity Poznam v Polsku se zaměřila na vliv přípravku na výnos a kvalitu cibulí a hlíz tulipánů, okrasných česneků, lilií a gladiolů. U okrasného česneku Allium Christophii byla zaznamenána vyšší váha cibulí, u tulipánu Lucky Strike vzrostla jak váha, tak i velikost cibulí. Největší účinek měl přípravek na liliích. U testované odrůdy Star Gazer se prokázala výraznější barevnost květů a jejich počet na stonku. Zaznamenán byl i rozdíl ve váze a velikosti cibulí.
Z pokusů na porostu chmele ve Státní výzkumné stanici specializující se na šlechtění a pěstování chmele v polské Pulaw se zjistilo, že aplikace přípravku typu Pentakeep – V vedou ke zvýšení výnosu o šest procent a obsahu alfa hořké kyseliny o deset procent. Vyšší hodnoty byly dosaženy u porostů ošetřeném Pentakeep – S, výnos stoupl o 15 procent a alfa hořká kyselina o 11 procent.
Ve Španělsku bylo zaznamenány dobré výsledky u aplikací Pentakeep – S v porostu jahod pěstovaných pod fóliovými tunely, kde byla větší násada květů. Při aplikaci roztoku závlahou výnos stoupl o 18 % proti neošetřovaném porostu a o osm procent při aplikaci látky na list. Další testovanou plodinou byly papriky odrůda California, u které pokusy stále probíhají. Podle dosavadních výsledků z první sklizně se očekává až 30% zvýšení výnosu a podílu sušiny v plodech.
Z grafů prezentovaných DR. Robertem Kurlusem a Dr. Grzegorzem Lysiakem ze Zemědělské univerzity Poznam v Plosku bylo zřejmé, že hnojivý roztok, který byl aplikována na porosty hrušek Conference a jabloní Gala Must, pozitivně ovlivnil jak váhu plodů a jejich pevnost, tak celkový výnos.
Italská společnost Diagro testoval přípravek hned na několika plodinách a Dr. Tettamanzi v závěru svého vystoupení shrnul pozitivní výsledky u jednotlivých plodin.
U jahod pěstovaných ve fóliových tunelech se aplikací přípravku dosáhlo časnější sklizně o sedm až devět dnů, což může pozitivně působit na jejich prodejní cenu. Váha plodů se průměrně zvýšila o pět procent a celkový výnos o 12,5 %, obsah nitrátů se snížil o 14 %.
Ošetření porostu salátu zvýšilo nejenom poměr sušiny, ale i váhu jednotlivých hlav o 24 %, snížil se obsah nitrátů o 10,5 % a rostliny vykazovaly vyrovnanější růst během celé doby vegetace.
U pórku se zvětšil průměr konzumní části o čtři procenta, došlo k zesílení listů a jejich zelenému vybarvení.
Ke zvýšení průměru došlo i u kořene mrkve o 23 %, jeho délka se prodloužila o sedm procent a váha se zvýšila o 27 %, což vedlo automaticky k vyššímu výnosu.
Na meruňkách odrůdy Portici byl zaznamenán větší průměr plodů a zvýšení výnosu o 16 %. Broskvoně Big Top a Cristina vykazovaly zvýšení výnosu o 31 a 12 procent, ale i zvětšení plodů. ¨

Vzájemná spolupráce
Cílem semináře nebylo pouze setkání zástupců jednotlivých zemí, kde testování účinné látky Pentakeep proběhlo nebo stále ještě probíhá, ale především je seznámit s jeho účinky na rozdílných plodinách a způsobem jeho použití za účelem dosažení co největšího efektu.
Zástupci společnosti Cosmo Seiwa Agriculture Co., ltd., v rámci semináře informovali posluchače o pokračujícím výzkumu a obohacení sériové řady o Pantakeep – R, určené především pro kořenovou výživu rostlin na vápenitých půdách.

Originál článku vyšel na : http://www.agroweb.cz/rostlinna-vyroba/Japonsky-pripravek-na-evropska-pole__s44x30189.html


& RYJO s.r.o., Račetice 161, 43801 Žatec